methoden

Systemisch werk

Systemisch werk en coaching richt zich vooral op de omgeving en de achtergrond van het individu. Het individu maakt deel uit van een groter geheel, van verschillende systemen. Bekijk de relatie van het individu in relatie tot de verschillende systemen waar hij of zij deel uitmaakt.  

Het opstellen van familie- en organisatieopstellingen wordt ook wel systemisch werk genoemd. Systemisch werk biedt een effectieve mogelijkheid om helderheid en oplossingen te vinden voor vragen en problemen die u in uw dagelijks leven tegenkomt, zoals:  gezondheidsklachten, burn-out, relatieproblemen, je plek vinden of innemen, emotionele pijn, keuzes maken en zingevingsvragen.

We zijn allemaal verbonden met onze ouders, broers en zussen, ooms en tantes en je kinderen. Je opvoeding en je omgeving beïnvloeden jouw gedrag en uiteindelijk je gedragspatroon. Onbewust volgen we de patronen die “normaal” zijn in onze familie. Tijdens systemisch coaching maken we de verborgen patronen en verstrikkingen van een familie zichtbaar. Op deze manier is het gemakkelijker dit aan te passen naar een nieuw, gewenst patroon. Door het openbreken van deze patronen, ontstaat er een positieve gedachtegang en een nieuwe beweging. Krijg door middel van systemisch coaching meer inzicht in jezelf, je familie, de dynamiek in de familie en de liefde voor anderen.

De grondlegger

Bert Hellinger, de grondlegger van de systemische therapie, heeft ontdekt dat iedere familie een systeem vormt waarbinnen voortdurend wordt gezocht naar een optimaal evenwicht, waarbij niemand vergeten of buitengesloten wordt. Indien deze innerlijke wetten niet gerespecteerd (kunnen) worden, ontstaan er verstrikkingen die een diepgaande werking hebben op het leven van de leden van het familiesysteem.

Deze verstrikkingen kunnen leiden tot problemen die niet oplosbaar zijn binnen iemands persoonlijkheid en daardoor niet goed behandelbaar zijn met intra persoonlijk gerichte vormen van therapie of coaching.

Een andere vorm van systemisch opstellen is het werken met structuuropstellingen, waarbij ingegaan wordt op een hulpvraag, die niet direct te maken hoeft te hebben met de familie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elementen zoals bijvoorbeeld het thema, het vraagstuk en het doel.

Deze elementen laten dan verschillende aspecten van de hulpvraag zien, de beweging en een mogelijke oplossing. Daardoor kunnen stappen worden gezet die voorheen niet mogelijk waren. In onze verbinding met onszelf en de familie kan dan een nieuwe en gezondere herordening plaatsvinden waarin we meer vrij zijn om te leven en ons voluit te ontwikkelen.

balans

Door bepaalde gebeurtenissen in een familie ontstaan er verstrikkingen. Dit heeft invloed op de gehele balans van de familie en dit is ook voor iedereen voelbaar. Voorbeelden van aangrijpenede gebeurtenissen zijn: vroeg overlijden van ouders, broers of zussen, doodgeboren kinderen, echtscheidingen, incest, adoptie, ongelukken, ernstige of langdurige ziekte, etc..

De familieopstelling vindt plaats door het gebruikmaken van figuren (poppetjes) die de cliënt mag opstellen op tafel. De cliënt voelt dezelfde gevoelens en onderliggende verhoudingen als de oorspronkelijke familieleden. Hierna ordent hij of zij de familie opnieuw en worden er probleemoplossende uitspraken gedaan. Hierdoor wordt de verbinding doorbroken en vrijgemaakt. Dit lucht op en zorgt een heldere manier van denken.

Ook op het werk maak je deel uit van een systeem. De mensen waarmee je op de kamer zit, de mensen van jouw afdeling en de mensen in het bedrijf waar je werkt vormen een systeem. Systemisch werk kan ook ingezet worden in organisaties waar conflicten spelen en of herordening nodig is. Het principe werkt hetzelfde als bij familieopstellingen. Het essentieel verschil is dat je niet uit een familie kunt stappen, maar wel uit een bedrijf.

Therapie wordt niet vergoed

Deze therapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.