methode

Regressiewerk

We zijn allemaal op zoek naar een positief, gelukkig en gezond leven. Het is duidelijk wat we willen, maar het is lastiger om het waar te maken. Regressiewerk kan hierbij helpen. We hebben te maken met bepaalde tegenslagen die het niet zo eenvoudig maken om bepaalde doelen te behalen. Dit zorgt dat je niet meer in evenwicht bent. Deze tegenslagen of bepaalde gebeurtenissen hebben invloed op hoe jij je nu gedraagt en hoe jij problemen ervaart of in stressvolle situaties reageert.

Je vindt weer balans in jouw leven en de basis om te groeien komt terug. Met regressie is het de bedoeling om op verschillende manieren naar het verleden te kijken. Door oude ideeën, pijnen, trauma`s en gebeurtenissen terug in de herinnering te brengen en te ontladen, kun je het huidige levenspatroon wijzigen. Het gedrag wordt op een positieve manier verandert.

Je kunt bekijken wat zich in het huidige leven voordeed (soms met bijzondere aandacht voor de kinderjaren of prenatale zone), maar je kunt ook kijken naar beelden en verhalen die niet direct in dit leven thuishoren (wat geïnterpreteerd wordt als `vorige levens`). Regressie kan op de meerderheid van de mensen met succes toegepast worden.

terugblik

het verleden

Regressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd. De psychologische betekenis van regressie is als iemand als het ware terugkeert naar een eerdere fase van levensontwikkeling. Hierbij worden ervaringen opgeroepen vanuit iemands jeugd. Men doet dit door een gevoel, beeld of herinnering, gedachte of uitspraak, welke verband houden met het probleem of klacht als uitgangspunt te nemen.