Methoden

Organisatieopstelling

Een organisatie wordt ook als een social systeem gezien. Samen werken met je collega’s, een plek waar je dagelijks bent en constant nadenkt over het bereiken van collectieve doelstellingen. Dit systeem werkt goed, totdat er zich een storing voordoet in het systeem. Dit kan gebeuren door bepaalde onderdelen, personen, afdelingen of projecten die niet goed verlopen. Het kan een proces zijn dat niet goed functioneert, of een relatie die het proces verstoort. Alle onderdelen van een bedrijf hebben namelijk een effect op elkaar en beïnvloeden elkaar positief of negatief. Met een organisatieopstelling wordt inzicht gegeven in de zichtbare- en onzichtbare verstoringen in het bedrijf. Vervolgens biedt het aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen. 

De nieuw verkregen inzichten maken het bedrijf daardoor succesvoller, positiever en sterker. Door het aanpakken en oplossen van de verstoringen, komt vervolgens de werkomgeving beter in balans. Dit resulteert vaak in een verbeterde werksfeer en prestaties.

Een organisatie opstelling werkt met dezelfde principes als een familieopstelling. De methode wordt toegepast op dezelfde wijze. In plaats van de familie, richt deze methode zich op de verhoudingen binnen bedrijven, instellingen en verenigingen. Deze manier van onderzoeken wordt allereerst gebruikt om organisatievraagstukken te doorgronden, bespreekbaar te maken en op te lossen. Zodoende ontstaat een betere werkomgeving voor alle betrokkenen.

Doelgroep:

  • Manager, organisatieadviseurs, ondernemers, projectleiders en teamleiders;
  • Mensen die hun blik willen verruimen, en tevens vanuit hun functie naar het geheel van een organisatie willen kijken;
  • Mensen die naast bestaande ook naar nieuwe instrumenten zoeken om een organisatie sterker te maken;
  • Werknemers die nagaan of de huidige functie past bij hun kwaliteiten, verlangens en mogelijkheden.

Therapie wordt niet vergoed

Deze therapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.