Jai Ambe

diensten

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk dienstverlening voor gedragstransformatie. De focus ligt daarom altijd op jou! Het gaat uiteindelijk om jou als individu, jouw geschiedenis en omgeving en nog veel meer. Laat ons je helpen door middel van onze therapie en coaching. Tijdens het eerste intakegesprek zullen we elkaar beter leren kennen. Zo wordt namelijk direct een persoonlijks band opgebouwd.  Want alleen vanuit een persoonlijke vertrouwensrelatie kan gewerkt worden aan gedragstransformatie.

Iedereen heeft uiteindelijk andere doelen in het leven. Hierdoor zal per persoon de weg naar een succes en geluk verschillend zijn. Aan de hand van een intakegesprek, de persoonlijke situatie en de klachten, worden individuele doelstellingen opgesteld. Hierna zal een advies volgen over hoe we het probleem het best kunnen verhelpen. Tevens wordt een plan opgesteld hoe we samen kunnen werken aan jouw persoonlijke doelstellingen. Daarom is onze dienstverlening altijd maatwerk. Geen twee trajecten zijn namelijk gelijk. Zo wordt de behandeling dus altijd toegespitst op de wensen en eisen van een individu of van een organisatie.

Intake
We starten altijd met een intakegesprek. Tijdens deze sessie maken we kennis en bespreken we de wensen en behoeften. Zo kunnen we een passend traject en behandelmethoden voorstellen.

Elk traject start met een persoonlijke kennismaking gedurende een intake sessie van 1,5 - 2 uur.

Na de intake doen we een voorstel voor de maatwerk dienstverlening, zodat we jouw gedragstransformatie kunnen starten.
Sessie
Na een intakegesprek zullen de sessies worden ingepland. Het plan is gebaseerd op het gekozen aantal sessies en de gekozen methode. We werken met sessies van gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

De frequentie en lengte van de sessies wordt ingepland op basis van specifieke behoefte en de situatie. De hoeveelheid sessies zijn net als de specifieke behandelmethode per persoon verschillend. We passen dit aan per individu.

Gebruikelijk is om in het geval van meerdere sessies deze wekelijks in te plannen. Op deze manier kunnen we de voortang van het traject bewaken. Dit is altijd maatwerk en wordt gebaseerd op de specifieke situatie.

Afronding
Het traject wordt na de benodigde sessies beëindigd met een afsluitende sessie. Het traject wordt ter conclusie nabesproken. Tijdens deze sessie krijg je advies over eventuele vervolgbehandelingen.